Ceník služeb

Cena montáže

Cestovné (účtovaná vzdálenost je minimálně 10km)        15,- Kč/km
Práce technika (účtovaná doba je minimálně 30 minut)       430,- Kč/hod
Práce technika mimo pracovní dobu ve všední den       654,- Kč/hod
Práce technika o víkendech a svátcích       872,- Kč/hod
Práce technika – záruční oprava mimo pracovní dobu *)        218,- Kč/hod
Práce technika – záruční oprava o víkendech a svátcích *)       436,- Kč/hod
Softwarové práce        968,- Kč/hod

*) Záruční opravy jsou prováděny zdarma v pracovní době – pokud klient požaduje záruční opravu mimo pracovní dobu, bude mu naúčtován rozdíl mezi prací v pracovní době a prací mimo pracovní dobu

Expresní služby
Všechny opravy se snažíme řešit co nejdříve. Rychlost opravy záleží na aktuální situaci (např. bouřky apod.) - tedy množství nahlášených poruch.
Dle všeobecných obchodních podmínek je doba vyřízení závady maximálně 5 pracovních dní.
V běžném provozu řešíme opravy do 2 - 3 pracovních dnů.
V případě, že požadujete rychlejší zásah je možné si tuto službu zaplatit

Standard         0,- Kč
Expres 48 zásah do 48 hodin **)       500,- Kč *)
Expres 24 zásah do 24 hodin **)       800,- Kč *)
Expres 12 zásah do 12 hodin **)       1000,- Kč *)

*) K ceně služby bude připočítána práce technika, zařízení a cestovné dle ceníku.
**) V případě havárií či jiných neočekávaných okolností si provozovatel vyhrazuje právo expresní službu neposkytnout.

Veřejné adresy

Veřejná IP adresa NAT      100,- Kč/měs   
Veřejná IP adresa Routovaná     250,- Kč/měs  

Zaslání faktur

Zaslání faktury v listinné formě      50,- Kč
Zaslání faktury s předvyplněnou složenkou v listinné formě     70,- Kč

Vyjádření o existenci sítí

Osobní vyzvednutí     0,- Kč
Zaslání elektronicky (e-mailem)     0,- Kč
Zaslaní v listinné formě - poštou     50,- Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH